เวลาเข้ากราบ และข้อควรปฎิบัติ

สำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรม, วัดป่าสระกระโจม, หลวงพ่อไก่, พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์, พระอาจารย์ใหญ่, ญาณคุตโต มหาเถโร, วัดตรีวิสุทธิธรรม, วัดป่าสระกระโจม,หลวง พ่อไก่,หลวงพ่อ ไก่ , visudhidham, วิสุทธิธรรม, วัดสระกระโจม, สระกระโจม, ป่าสระกระโจม, หลวงพ่อสมศักดิ์, อภิญญา, พลังจิต, ฌาน ,ธรรมะ ,พุทธศาสนา ,buddhism,พุทธ ,พระพุทธเจ้า,ธรรม,อิติปิโส + 2,อิติปิโสบวกสอง ,อิติปิโสเกินอายุสองจบ, อิติปิโสเกินอายุ2จบ

โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก

สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม

ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก

นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ

เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

----------------------------------------------------------------------------------

 

Time2c

 

Time3