ประวัติพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ : หลวงพ่อไก่

ประวัติพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์

 

พระอาจารย์สมศักดิ์ ญาณคุตโต หรือ ศิษยานุศิษย์มักเรียกท่านโดยย่อว่า “พระอาจารย์ใหญ่” หรือ “หลวงพ่อไก่”

มีประวัติความเป็นมาโดยสังเขปดังนี้


215724_269206803192724_910725911_n

 

 


 


0

 

ชื่อ-สกุลเดิม นายสมศักดิ์ ตันงามตรง

เกิด พ.ศ. ๒๕๐๖


ภูมิลำเนา ต.โคกหม้อ อ.เมือง จ.ราชบุรี

อุปสมบท เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๒๙ 

ณ วัดเหนือวน ต.ค้งน้ำวน อ.เมือง จ.ราชบุรี


ฉายานาม พระสมศักดิ์ ญาณคุตโต

พระอุปัชฌาย์ พระครูวราโภคพินิต

พระกรรมวาจาจารย์ พระครูชินวรานุรักษ์

พระอนุสาวนาจารย์ พระครูสมุห์วิเชียร ฐิตวชีโร

สังกัดเดิม วัดตรีญาติ ต.พงสวาย อ.เมือง จ.ราชบุรี

 

เกี่ยวกับสมณศักดิ์


๑๓ เมษายน ๒๕๔๗

ได้รับตราตั้งวิทยฐานะ นักธรรมชั้นเอก ดำรงตำแหน่ง “พระสมุห์สมศักดิ์ ญาณคุตโต”


๕ ธันวาคม ๒๕๕๑

ได้รับแต่งตั้งเป็น “พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์”


๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๓

เดินทางมาจำพรรษา ณ “สำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรม” ตามคำอาราธนาของศิษยานุศิษย์และ เมตตาจำพรรษา เพื่อเป็นประธานในการสร้างและพัฒนาสำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรมให้เป็นวัดที่สมบูรณ์ (สายธรรมยุต) ทั้งด้าน เสนาสนะ และด้านการพัฒนาบุคลากร เมตตาให้การอบรมสั่งสอนภิกษุ สามเณร อุบาสกอุบาสิกา ในด้านต่างๆ เรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน


๒๙ กันยายน ๒๕๕๓

ได้รับอนุญาตให้สร้างวัดได้ที่ ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์


๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕

สำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรม ได้รับการแต่งตั้งเป็น “วัดตรีวิสุทธิธรรม”


1 พฤษภาคม 2555

พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ รักษาการตำแหน่งเจ้าอาวาส วัดตรีวิสุทธิธรรม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 

12 กรกฎาคม 2555

พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ รับตราตั้งเป็นเจ้าอาวาส วัดตรีวิสุทธิธรรม