ประสบการณ์บวช 9 วัน

 

เรื่องที่ 1 โดย คุณปิโยรส.


เรื่องที่ 2 โดย คุณศันสนีย์.


เรื่องที่ 3 โดย ณฐพรรณ.