นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

การเตรียมตัวไปปฎิบัติธรรม

สำหรับผู้ที่จะมาปฏิบัติธรรมที่วัด

มีแนวทางในการเตรียมตัวดังนี้ค่ะ

 

--- อยู่ในระหว่างปรับปรุงเนื้อหา ------