กิจกรรม Event

ประมวลภาพพระอาจารย์ใหญ่ ในพิธีทอดกฐิน 2558

ประมวลภาพ พระอาจารย์ใหญ่ ในพิธีตักบาตรเทโว 2558

ประมวลภาพพระอาจารย์ใหญ่ เมตตาออกบิณฑบาต เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 2558

รวมภาพงานกฐิน 2557 

รวมภาพพระอาจารย์ใหญ่เมตตาบิณฑบาตวันออกพรรษา 2557 

รวมภาพพระอาจารย์ใหญ่ลง ฯ ในวันวิสาขบูชา 2557 

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพอาหาร ในวันวิสาขบูชา 2557 

บรรยากาศทั่วไปช่วงเช้า ก่อนพระอาจารย์ใหญ่ลง ฯ ในวันวิสาขบูชา 2557 

ประมวลภาพพระอาจารย์ใหญ่เมตตาออกบิณฑบาต เนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 2557 

ประมวลภาพพิธีรับประกาศนียบัตร คู่รัก - คู่ธรรม Valentine 2557 

ประมวลภาพพิธีทอดผ้าป่าในวันมาฆบูชา 2557 

ประมวลภาพพิธีหล่อเจ้าแม่กวนอิมเงินยวง และ มุทิตาจิต มาฆบูชา57 

ประมวลภาพพิธีเวียนเทียนเนื่องในโอกาสวันมาฆบูชา 2557 

ประมวลภาพพิธีสวดบูชาดาวนพเคราะห์ มาฆบูชา57 

ขอขอบคุณ และ อนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทาน วันมาฆบูชา 2557 

ประมวลภาพพิธีถวายผ้ากฐิน 2556

 

ประมวลภาพเคลื่อนขบวนกฐิน 2556

พิธีสมโภชน์องค์กฐิน 2556

ขออนุโมทนากับเจ้าภาพโรงทาน งานกฐิน 2556 ทุกท่าน (คลิก)

 

คลิปพิธีตักบาตรเทโว ตุลาคม 2556

 

 

พิธีสวดภาณพระ คืนวันที่ 19 ตุลาคม 56

ประมวลภาพการลอยโคมบูชาเจดีย์จุฬามณีในคืนออกพรรษา ๒๕๕๖

ประมวลภาพเจ้าภาพโรงทาน เช้า 20 ตุลาคม 2556

บทสวดกรณียเมตตสูตร

 

 

วิดีโอแนะนำการเข้าปฎิบัติธรรม

 

 

ประมวลภาพงานมุทิตาจิต 56

ประมวลภาพพระอาจารย์ใหญ่เมตตาออกบิณฑบาต เนื่องในโอกาสวันอาสาฬหบูชา 56

พระอาจารย์ใหญ่ลงศาลาทรงธรรม เพื่อเป็นประธานการหล่อเจ้าแม่กวนอิมปางไสยาสน์ 56

ประมวลภาพพิธีมุทิตาจิตพระอาจารย์ใหญ่ 2556