เณรน้อยวัดตรีวิสุทธิธรรม

1
รวมภาพสามเณรแก้ว
วัดตรีวิสุทธิธรรม

กับภาระกิจ "ห่อขนมเทียน"

ของพระอาจารย์เสน่ห์
พระอาจารย์ปู่
พระอาจารย์แฟรงค์
และหลวงตา

ปาปาร๊าสซี่ โดย
คุณ Elena Ruiz Ferrer
แม่พรามหร์ชาวสเปน
ที่วัดเราเองจ้า

3
4
4
2

1
1
1