นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน

หลวงพ่อสอนกรรมฐาน, สำนักสงฆ์ไตรรงค์วิสุทธิธรรม, วัดป่าสระกระโจม, หลวงพ่อไก่, พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์, พระอาจารย์ใหญ่, ญาณคุตโต มหาเถโร, วัดตรีวิสุทธิธรรม, วัดป่าสระกระโจม, หลวง พ่อไก่, หลวงพ่อ ไก่, visudhidham, วิสุทธิธรรม, วัดสระกระโจม, สระกระโจม, ป่าสระกระโจม, หลวงพ่อสมศักดิ์, อภิญญา, พลังจิต, ฌาน, ธรรมะ, พุทธศาสนา, buddhism, พุทธ, พระพุทธเจ้า, ธรรม, อิติปิโส + 2, อิติปิโสบวกสอง, อิติปิโสเกินอายุสองจบ, อิติปิโสเกินอายุ2จบ, ฉันทะ, วิริยะ, จิตตะ, วิมังสา, ฉันทะ วิริยะ, ฉันทะ วิริยะ จิตตะ, ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา