ฉลองพุทธชยันตี สวดพาหุง ๒๖๐๙ จบ

ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมงาน

      

ฉลองพุทธชยันตี

วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๕ 

ถึง

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม ต.สระกระโจม

อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี 


วันที่ ๓๐ กรกฏาคม ขอเชิญร่วมงานมุทิตาจิตอายุวัฒนมงคล พระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์ และพิธีสวดพุทธชัยมงคลคาถา พาหุง ๒๖๐๙ จบ พิทักษ์ พิทักษ์โลก
ซึ่งจะสวดต่อเนื่องตลอดวันตลอดคืนถึงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๕

วันที่ ๒ สิงหาคม วันอาสาฬหบูชา เวลา ๖.๔๕ ขอเชิญร่วมตักบาตรพระครูพิทักษ์ศาสนวงศ์และคณะสงฆ์
เวลา ๑๙.๐๐ ขอเชิญร่วมเวียนเทียน และปล่อยโคมลอย 

วันที่ ๓ สิงหาคม วันเข้าพรรษา ขอเชิญร่วมกันถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนแก่คณะสงฆ์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนมาร่วมกันทำบุญเทียนหล่อเทียนพรรษาได้ที่ศาลาทรงธรรม ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

วันที่ ๕ สิงหาคม เมื่อสวดพุทธชัยมงคลคาถา พาหุงครบ ๒๖๐๙ จบแล้ว รับ มงคล ๙ ชีวิต เพื่อความเป็นสิริมงคล เพื่อชัยชนะ และโชคลาภบารมี ความสวัสดีจะบังเกิดมีแก่ท่านสืบไป

อย่าลืม วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๕ สิงหาคม มาร่วมงานมุทิตาจิต งานวันอาสาฬหบูชา งานเข้าพรรษา และสวดพาหุง๒๖๐๙ จบ พิทักษ์ พิทักษ์โลก

ที่เดียวและครั้งเดียวในประวัติศาสตร์ ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม

ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

 

Download เสียงสวดพาหุง 108 จบที่ http://www.mediafire.com/?a0nf2j3a1y3w8qs , http://goo.gl/QjCpw 

หนังสือธรรม พาหุง มนต์แห่งชัยชนะของพระพุทธเจ้า (ไทย - ENG) http://ebooks.in.th/ebook/1453
ณ วัดตรีวิสุทธิธรรม ต.สระกระโจม อ.ดอนเจดีย์ จ.สุพรรณบุรี

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ แม่จ๊ะ เบอร์ ๐๘๗ ๖๖๙ ๐๐๙๓

ติดต่อทำบุญโรงทานได้ที่ คุณตุ๊ก เบอร์ ๐๘๑ ๙๙๕ ๑๐๕๖