นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

เข้าร่วมปฎิบัติธรรม

ตารางการปฏิบัติธรรม

 

 

วิดีโอ แนะนำการเข้าปฎิบัติธรรม

 


05.00   ทำวัตรเช้า

06.00  ใส่บาตรหน้าศาลามณฑป

06.30-07.00  เดินจงกรมที่สะพานบุญ

08.00 ถวายอาหารสงฆ์

08.30 รับประทานอาหารเช้า

09.30 กิจกรรมฤาษีดัดตน

10.55  รับประทานอาหารเพล

13.00-16.00  เดินจงกรม ภาวนา ฟังเทศน์

 19.00-22.00  ทำวัตรเย็น