นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

เสียงสวดมนต์

เสียงสวดมนต์

  • เสียงพระอาจารย์ใหญ่นำสวดถวายพรพระ ร่วมกับพระภิกษุวัดตรีวิสุทธิธรรม เนื่องในวันออกพรรษา  0pajyai
  • เสียงสวดชุมนุมเทวดาหลวง 1samantamp
  • เสียงสวดไตรสรณคมน์ 2puttunit1
  • เสียงสวดพาหุง มหากา และส่งเทวดากลับ 4 pahungtukkupm
  • เสียงสวดภะวะตุฯ  5 pavatu