นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

การทำสมาธิเบื้องต้น

ในส่วนนี้จะเป็นเสียงจากการจัดรายการของท่านพระอาจารย์ สุวรรณโณ  ทางสถานีวิทยุ
ได้นำมารวบรวมให้ญาติธรรมได้รับฟัง หรือดาวโหลดไว้ฟังได้ครับ


 1. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 1
 2. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 2
 3. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 3
 4. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 4
 5. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 5
 6. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 6
 7. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 7
 8. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 8
 9. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 9
 10. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 10
 11. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 11
 12. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 12
 13. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 13
 14. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 14
 15. การทำสมาธิเบื้องต้น ตอนที่ 15