นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

เครื่องระลึก วัตถุมงคล

 วัตถุมงคลของวัด

ตามปกติพระอาจารย์ใหญ่ท่านไม่ทำวัตถุมงคลเป็นการส่วนองค์ 

 

แต่ในปัจจุบันมักมีลูกศิษย์มาขออนุญาตสร้างวัตถุมงคลถวายเนื่องในโอกาสต่างๆ ด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ กัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อการสร้างเสริมบุญบารมีส่วนตน เช่นการสร้างพระประธาน พระประจำวันเกิด ตามประเพณีที่นิยมกันมาแต่โบราณ หรือเพื่อช่วยระดมทุนสร้างเสนาสนะให้กับวัด เป็นต้น เมื่อศิษย์มาขอทำ พระอาจารย์ก็จะเมตตาพิจารณาอนุโลม อนุญาตเป็นครั้งคราว ตามความประสงค์ที่เป็นประโยชน์แก่หมู่คณะของศิษยานุศิษย์เหล่านั้น

โดยท่านจะเมตตาอธิษฐานจิตให้เป็นพิเศษในแต่ละครั้ง เพื่ออำนวยประโยชน์แก่ผู้คนในวงกว้างไปพร้อมกัน ท่านจึงไม่ขัด แต่ก็สอนว่า "สร้างพระก็ดี จะมีบารมีอย่างท้าวสักกะเทวราช ท้าวสักกะท่านชอบสร้างพระ ต่อไปแม้เราจะตายไปแล้ว พระพุทธรูปเหล่านี้จะยังคงอยู่นับร้อยนับพันปี ให้ลูกหลานกราบไหว้บูชาเป็นเครื่องระลึกถึงพระรัตนตรัย แต่ยังถือว่าเป็นกามภพนะ มันยังชอบแบบโลกๆ อยู่นะ แต่เราก็ไม่ได้ต้องการจะขัดกับโลกเขา"

พระอาจารย์จะสอนให้ศิษย์ใช้ปัญญาและใช้จิตใจที่บริสุทธิ์ ในการสร้างพระพุทธรูป รูปแทนองค์และวัตถุมงคลต่างๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นอุบายสอนธรรม เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงพระรัตนตรัย คือพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ขณะเดียวกันก็สอดแทรกคติธรรม ความรู้และโบราณประเพณี ที่จะช่วยสืบสานพระศาสนาให้มีอายุยืนยาวได้ครบ 5000 ปี    เกร็ดเล็กเกร็ดน้อยต่างๆ ท่านก็จะสอนให้สอดแทรกลงในวัตถุมงคลเหล่านั้น เพื่อประโยชน์ที่เป็นสากลต่อการเจริญในธรรม ทั้งด้านศีล สมาธิ และปัญญาของลูกศิษย์ลูกหา และเป็นกำลังใจอันยิ่งให้กับผู้ที่บูชาวัตถุมงคลเหล่านั้น

 "มีพระพุทธเจ้าห้อยคอ มีครูบาอาจารย์ห้อยคออยู่  พระพุทธเจ้าก็อยู่กับเรา ครูบาอาจารย์ก็อยู่กับเรา มีอะไรนึกถึงกู..กูก็อยู่กับมึง.."

"มือกำพระไว้ ใจนึกถึงกู.. มีกำลังใจมั้ยวะ.. มีสิ..กูเอาฌานให้เลย"

ต้นแบบจากพระประธาน 5 องค์ ณ พระมณฑปประจำวัด

 

เหรียญหลวงพ่อลาภ รวย ทันใจ เร่ง สัมฤทธิ์"   

เนื้อทองแดง (รุ่นพระสมเด็จเจ้าสัว กันภัยพิบัติ)

 

 

ด้านหน้า หลวงพ่อลาภ หลวงพ่อรวย หลวงพ่อทันใจ หลวงพ่อสัมฤทธิ์

ด้านหลัง หลวงพ่อเร่ง

 

พุทธคุณพร้อมสรรพ พระอาจารย์อธิษฐานจิตให้ครบทุกด้านและเป็นสากล  

เติมเต็มให้สมบูรณ์ทั้งอริยทรัพย์ และอริยมรรค 

และประกอบด้วยโภคทรัพย์ ได้ลาภ รวย ทันใจ แถมเร่งให้สัมฤทธิ์ผลทุกประการ  

บูชาองค์ละ 200 บาท

 

"..เนื้อเงินไม่มี หมดแล้วใช่ไหม.. เอ้า..ส่วนเนื้อทองแดงนี้ กูแถม ป้องกันพิบัติภัย แผ่นดินไหว น้ำท่วมให้ด้วย แคล้วคลาดปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินดีมั้ยมึง...อ้าว คนเขาชอบกันอย่างนี้..ได้..ดี.. กูให้หมดเลย.."

  

---------ทางเวบไตรรงค์วิสุทธิธรรม แจ้งมาว่า ยังมีเหรียญรุ่นเงินอยู่นิดหน่อย มีผู้จองแล้วไม่มารับ  ท่านใดอยากได้รุ่นเงินไว้บูชา สามารถสอบถามได้ที่ร้านค่ะ --------

  

  

  

  

---------------------------------

ถ้าต้องการบูชาวัตถุมงคล โอนเงินบริจาคได้ที่

ชื่อบัญชี "กองทุนสำเภาทอง" ธ.ไทยพานิชย์ สาขาดอนเจดีย์  เลขที่บัญชี 522-242119-7

  เมื่อโอนเงินแล้ว ก็ให้เข้ามาแจ้งวันเวลาโอนเงินทางหน้าเวบนี้ก็ได้ค่ะ  ทางร้านดำเนินการส่งของให้ทางไปรษณีย์ต่อไปค่ะ