นโม ๓ จบ
โส ญาณะคุตโต ยะติ พุทธะสาวะโก สุเมธะโส สีละสมาธินุตตะโม ขีณาสะโว จิตตะหิตาภิเมตตะโก นิพพานะมัคเค ชะนะตานุสาสะติ เอตาระหันตัง สิระสา นะมามิหังฯ

test test test test test

รับข่าวสารจากทางวัด

Delivered by วัดตรีวิสุทธิธรรม

เคลื่อนไหวล่าสุด

ประมวลภาพกิจกรรมของวัด : หลวงพ่อไก่

a

d

b
e

cทอดกฐินประจำปี
พ.ย.2555 

 

สามเณรแก้ว 2556


 

ลอยกระทง
25 พย.55
 
ออกพรรษา 2555

 

กิจกรรม เวียนเทียนและลอยโคม
เนื่องในโอกาส วันวิสาขบูชา 2556
ประกวดพาหุงระดับโรงเรียน รอบชิงชนะเลิศ

 

ประกวดสวดพาหุงระดับบุคคลทั่วไป รอบชิงชนะเลิศ
พระอาจารย์ใหญ่เมตตาออกบิณฑบาตร วันออกพรรษา 56

 

...................................